Feyton Radyo SASA!

6a00d83509bb2369e2017c36e5140b970b-800wi

Feyton SASA!

Kijan nou wè yon granmoun gason k ap ofri jèn fi avantaj tankou peye lekòl nan lide pou fè sèks avè l?  Kijan nou wè baton ak jouman nan relasyon mari ak madam?  An nou swiv istwa sa yo nan feyton SASA!, yon feyton sou relasyon fi ak gason, ak tout piman, tout pwoblèm, tout kè kontan relasyon yo pote ansanm avèk yo. Annik klike nan lyen yo pi ba, epi tande 6 epizòd feyton SASA! yo. Tande, epi rantre nan koze a ak nou.

Klike sou lyen an pou tande apati blog nou an. OUBYEN fè klik dwat pou tèlèchaje emisyon yo sou òdinatè w la.

Epizod 1

Epizod 2

Epizod 3

Epizod 4

Epizod 5

Epizod 6 

Lòt Zouti

Feyton sa yo se youn nan plizyè zouti nou genyen anndan Repanse Pouvwa/ SASA! ki kapab ede nou brase lide anndan kominote a sou koze balans pouvwa ant fi ak gason.  Pou jwenn afich, ti komik, lide pou istwa pou jounalis yo, oswa lòt konsèy sou kijan pou lanse deba a nan kominote ou a, rele nou nan 3617 1815 oswa ekri nou nanannanpechevyolans@gmail.com .

SASA!: Kisa nou kapab fè pou anpeche vyolans sou fanm ak tifi epi enfeksyon VIH/SIDA jodi a menm?  Rantre nan mouvman an! 

Remèsiman pou Feyton SASA! a:

Skrip orijinal feyton sa a soti nan Raising Voices, adapte pa Djalòki Dessables ak Repanse Pouvwa anndan Beyond Borders. Moun ki jwe nan feyton orijinal sa a pou Ayiti se:

 • Katiana Stéphania Nicaisse
 • Pierre Marc Arthur
 • Jolène Sincère
 • Grégoire Frantz-Cito
 • Caroline St. Jean
 • Avril Abenson
 • Daphney Jacques
 • Jackson Pierre
 • Marie Angela Louis
 • Lambert Dukens
 • Nahomie Charlemé
 • Petit-Frère Christ-Roy
 • Marie Wilda Merzilien
 • Jeremy Castel Karimy
 • Marie Maude Charles
 • Jobner Jean-Pierre
 • Mahothière Wilkenson
 • Alexandrine Benjamin
 • Mélissa Jean
 • Dessin Guempson

Yon gwo mèsi pou tout staf ak aktivis kominotè Repanse Pouvwa avèk rezo nou nan Jakmèl, mèsi tou a fòmatè teyat nou yo Fritz Evans Moïse, Marcknet Métellus, Naama Souverain. Mèsi a stidyo Musiclab, sitou Patrick Audant ak Moïse Brousseau. Mèsi a 2 Rasin pou mizik yo, epi mèsi a IRC, UUSC, AJWS, Imago Dei Fund ak Beyond Borders ki finanse pwojè sa a.

6a00d83509bb2369e2017ee887bd00970d-800wi